Workshop "Hånddukken som pædagogisk redskab"

Styrkelse af børnefællesskaber og kulturel dannelse

Indhold: 

  • At fastholde børns opmærksomhed i planlagte aktiviteter
  • Afprøve aktiviteter med dukker som kan bruges direkte i praksis som udvider børns deltagelsesmuligheder i fællesskabet
  • Du vil få færdigheder i dukkeføringsteknikker, animationsteknikker og formidling 
  • At turde stå frem og improvisere. 

Praktisk info: 

  • Workshop for pædagogisk personale der arbejder med børn i alderen 3 – 10
  • Der vil være dukker man kan låne, men har man en selv anbefales det at medbringe denne
  • Det kræver ikke særlige forudsætninger at deltage
  • Varighed 6 timer.

Styrk børns sociale kompetencer og følelsesmæssige udvikling med hånddukker.

Sine laver pædagogiske forløb med hånddukker, som bevæger sig i fantasiens verden, for at beskytte barnets integritet og skabe en læring, som barnet kan overføre til virkeligheden når den er afprøvet i legens trygge rum. 

Dukkens udviklende potentiale er undersøgt og afprøvet af Sine og hendes bachelor om “hånddukken som pædagogisk redskab” kan ses her. Bachelor projekt Hånddukken som pædagogisk redskab Sine J. Andersen

Den pædagogiske tilgang med dukkerne giver børnene mulighed for at se sig selv i dukkerne. Med dukkerne understøttes børnenes muligheder i den sociale udvikling.

Bugtaler Sine Andersen

Kontakt Sine for mere info om forløb og priser

Undervisning

Sine tilbyder undervisning i bugtaleri og dukkeføring. Sine har også erfaring med instruktion af shows med dukker og andre objekter. Sine tilbyder både eneundervisning og holdundervisning, samt instruktion.

Sine er også uddannet pædagog og underviser i hånddukken som pædagogisk redskab. Dette henvender sig til pædagoger, pædagogstuderende, lærere, og andre som arbejder med børn, unge og mennesker med særlige behov.

Kontakt Sine for info om forløb og priser.